Close

divInfo5 Wait...

Close

.
 
Modules


icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
iconTo do list (nu te doen)

...

Deelnemers kunnen per email een uitnodiging ontvangen om vragenlijsten in te vullen of een thuismeting te doen.


Top

Invullen

...

Deelnemers kunnen naast de uitnodiging via de 'To do list' ook altijd zelf een thuismeting starten of een vragenlijst invullen.


Top

Preconsult profielkaarten

...

Profielkaarten om voorafgaand aan het consult (preconsult) het functioneren van de patient en de leefstijl in kaart te brengen door middel van een digitale vragenlijst.


Top

Zorgplan

...

Gezamenlijk vastgestelde:

- Concrete acties voor komende periode
- Persoonlijke doel(en)
- Medicatie overzicht


Top

Monitoren

...

Monitoren van voortgang en regelmatig evalueren en bijstellen van behandeldoelen:
- Grafisch overzicht van metingen en scores uit vragenlijsten
- Interpretatie d.m.v. achtergrond in stoplichtkleuren
- Volledig configureerbaar op individueel niveau
- Koppeling met Fitbit


Top

Tijdlijn

...

Op de tijdlijn kunnen deelnemers afspraken en notities plaatsen.


Top

Info

...

Informatie op maat
- Aandoening specifiek
- bijv. Beter leven met COPD


Top

Berichten

...

Deelnemers kunnen via beveiligd berichtenverkeer een vraag stellen aan een van hun zorgverleners.
Zorgverleners kunnen zelf ook proactief een bericht naar een deelnemer sturen.


Top