Close

divInfo5 Wait...

Close

.
 
Info voor zorgverleners

Start nu zèlf met PatiëntCoach in uw praktijkWat biedt PatiëntCoach uw patiënten?

 • Veilig inloggen via DigiD;
 • Preconsult profielkaarten om beter inzicht te krijgen in gezondheid en leefstijl;
 • Individueel zorgplan;
 • Monitoren van aandoening door de patiënt zelf, middels korte vragenlijsten en thuismetingen, actieve betrokkenheid;
 • Informatie op maat over aandoening en de behandeling;
 • Meer grip op de ziekte, patiënten krijgen hun aandoening beter onder controle, betere kwaliteit van leven.

Wat bieden wij uw praktijk?

 • Toegang tot PatiëntCoach modules, inclusief koppeling met HIS via linkbox Zorgdomein;
 • Eén applicatie voor meerdere chronische aandoeningen, volledig configureerbaar en op maat te maken voor de individuele patiënt;
 • Wetenschappelijke onderbouwing;
 • E-consult optie: mogelijkheid tot beveiligd berichtenverkeer tussen patiënt en hulpverlener via de PatiëntCoach server;
 • Doorsturen van berichten en resultaten naar uw HIS;
 • PatiëntCoach voldoet aan de normen voor online arts-patiënt contact van de KNMG.


Volledig en eenvoudig configureerbaar

image

Top
Koppeling met HIS via linkbox Zorgdomein

image

Top